DOBRODOŠLI U DOLINU BLAGOSLOVA!

“Dolina blagoslova” je naziv za:

    1. TV emisije – motivacijske poruke u produkciji Kristove Crkve – Vukovar;

    2. Radijske emisije – motivacijske poruke u produkciji Kristove Crkve – Vukovar;

    3. Ekumenske glazbene susrete (od 2010. do 2017.) u zajedničkoj produkciji Crkve Božje  Vukovar (glavni nositelj programa) i Kristove Crkve – Vukovar (idejni začetnik).

 


View Larger Map

DOLINA BLAGOSLOVA
urednistvo@dolina-blagoslova.com
Kristova crkva – Vukovar
(Kutak Doline Blagoslova)
Teslina 4
32000 Vukovar

Vlado Pšenko
mob. 091 253 43 04
email: vpsenko@gmail.com

Crkva Božja u RH
Crkvena općina Vukovar
204. vukovarske brigade 74
32000 Vukovar
tel. (032) 580 087
Matej Lazar Kovacevic, pastor
matej.lazar.kovacevic@vu.t-com.hr

Ekumenske pjesničke i glazbene susrete „Dolina blagoslova“, organizirali su CRKVA BOŽJA (glavni nositelj programa)  i KRISTOVA CRKVA (idejni začetnik) od 2010. do 2017.

Zahvaljujemo pojedincima različitih vjeroispovijesti, crkvama, kršćanskim zajednicama i udrugama koje nas podržavaju u ekumenskim nastojanjima te s nama rade na zajedništvu kršćana i svih ljudi dobre volje.

IMPRESSUM

Logo design: Don Axsom

Autori fotografija korištenih na ovoj stranici su Marko Balaži, Zoran Cikovac, Dragan Olđe i drugi. Ovim putem zahvaljujemo se autorima.