Autor: Siniša Cmrk
 
Postoji samo jedan svijetom pravi plov,
to je onaj kojim budeš sasvim, sasvim nov.
 
Postoji samo jedno ispunjeno mirom vrijeme,
to je ono kad se upreš Nebu, ostavljajući breme.
 
Postoji samo jedan vjetar koji s Neba puše,
to je Njegov vjetar koji čisti i bistri nam duše.
 
Postoji samo jedna prava od iskona težnja,
biti uvijek s Njim, to jedina je prava čežnja.
 
A, na Zemlji, svijetu prepunome lažnih snova,
želimo mi suzne hode zamijenit Dolinom Blagoslova.
 
Nije važno je su l’ noge moćne il prohodale tek,
niti da li još ne hode ili golem im je zemni vijek.
 
niti d l’ su naše snage u punom ljudskom sjaju,
već je važno da se kreću k Njemu i da stalno traju.
 
Važno je da vrata duše prime Milost sa visina,
Blagoslova to je savez, zajednička nam Dolina.

Odgovori